VUZT.CZ -> O nás -> Mapa webu
   Rozšířené vyhledávání
Mapa webu:

     Hlavní stránka
     O nás
          Úvod
          Kontakty
          Napište nám
          Historie
          Film o VÚZT
          Zaměření činnosti
          Výroční zpráva
               2007 (2MB)
               2008 (4MB)
               2009 (5MB)
               2010 (5MB)
               2011 (2MB)
               2012 (10MB)
               2013 (5MB)
               2014 (5MB)
               2015 (5MB)
               2016 (7MB)
               2017 (10MB)
               2018 (22 MB)
               2019 (9 MB)
               2020 (3MB)
          Rada instituce a dozorčí rada
          Organizační struktura
          Protikorupční strategie
               Etický kodex
               Interní protikorupční program
               Seznam poradců 2017
               Seznam poradců 2018 1. pololetí
               Seznam poradců 2018 2. pololetí
               Seznam poradců 2019 1. pololetí
               Seznam poradců 2019 2. pololetí
               Seznam poradců 2020 1. pololetí
               Seznam poradců 2020 2. pololetí
          GDPR - ochrana osobních údajů
               Osobní údaje zaměstnanců
               Osobní údaje uchazečů o zaměstnání
               Osobní údaje žadatelů o poskytnutí poradenství
          Mapa webu
          Přihlášení
     Výzkum
          Řešené projekty 2021
          Ukončené projekty
          Dlouhodobá koncepce rozvoje DKRVO
          Mezinárodní spolupráce
          Bioenergetické centrum
          Výzkumné zprávy archivované od roku 1969
     Databáze a programy
          Databáze našich publikací
          Normativy pro poradenství
               Způsoby poradenství
               Provozní náklady zemědělských strojů
               Provozní náklady strojních souprav
          Expertní systémy ON LINE
               Katalog zemědělské techniky
               Výpočet provozních nákladů strojů
               Provozní náklady souprav
               Technologie a ekonomika plodin
               Technology and economics of crops
               Ekonomika kompostování na pásových hromadách
                Výpočet emise amoniaku hosp. zvířat
               Racionální hnojení fosforem a draslíkem (P,K hnojiva)
               Racionální hnojení dusíkem (N,S hnojiva)
               Ekonomika RV
               Biopaliva
          Expertní systémy ke stažení
               Řešení logistiky biologicky rozložitelných odpadů - free sw ke stažení
               Hodnocení dopravního procesu v zemědělském podniku - free sw ke stažení
               Potřeba a produkce energií v zemědělské výrobě v ČR v krizové situaci
          Mapa Kompostáren ČR
          Databáze Zemědělských Informací
          Biotechnologické přípravky pro snížení emisí amoniaku
     Služby
          Přehled všech nabízených služeb
          Agrochemická laboratoř - nabídka analýz
          Rozhodování o zřízení bioplynové stanice
          Dohled anaerobního procesu na bioplynových stanicích
          Provozní měření hluku a prachu
          Kontrola technického stavu dojicího zařízení
          Biopaliva - návrh a posouzení výroby
          Měření biopaliv v Bioenergetickém centru
          Metrologie - poradenství pro odborné měření
          Logistické systémy využívání biomasy
     Publikace a výsledky
          Vyhledávání publikací
          Roční přehledy publikací
          Certifikované metodiky
          Odborné knihy
          Patenty a užitné vzory
          Software
          Snižování emisí amoniaku
          Ročenky
               Zpráva o činnosti v roce 2005 (  4MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2006 (10MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2007 (16MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2008 (12MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2009 (  6MB)
                Zpráva o činnosti v roce 2010 (12MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2011 (28MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2012 (8MB)
                Zpráva o činnosti v roce 2013 (5MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2014 (6MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2015 (13MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2016 (4MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2017 (3MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2018 (3MB)
               Zpráva o činnosti v roce 2020 (7MB)
          Kodex zemědělské praxe
     Interní web
          Databáze zemědělských informací
          Operace PHP
          Výkaz hodin
          Spotřeba PHM
           Spotřeba PHM Linux
          Nový web 2021
          TEP na serveru Linux
          BIOPAL na sereru Linux
          Doprava.PHP na serveru Linux
          Doprava.htm na serveru Linux
          Hnojeni 2022
          Přihlášení
          Mapa kompostáren nová
          Technologie a ekonomika plodin lokální
          Stroje z lokální sítě
          Soupravy z lokální sitě
          Aktualizace PDF Agritech
          Aktualizace novinek
          Aktualizace Webu - odeslání souboru na CESNET
          test přípravků