2009
Výsledky byly získány při řešení výzkumného záměru MZE 0002703102 "Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství"

Autorský kolektiv: Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing.Marie Kovářová, Ing. Oldřich Mužík, Ing. Jiří Richter, Milan Herout, Vladimír Scheufler.

Ekonomika kompostování na pásových hromadách

Internetová aplikace slouží k simulování ekonomiky kompostování v pásových hromadách a k podpoře rozhodování o budoucích investicích do těchto kompostáren. Zadávání údajů se skládá ze tří postupných kroků - zadávání množství a vlastností zpracovávaných materiálů, zadávání složení kompostavací linky a způsobu využití produktů a zadávání způsobu financování investice. Surovinovou skladbu vstupních materiálů vybírá uživatel z databáze materiálů vhodných ke kompostování, která obsahuje všechny běžně využívané druhy biomasy a jejich vlastnosti. Uživatel může vlastnosti jednotlivých materiálů upravovat, popř. vložit vlastní materiál. Surovinovou skladbu kompostovací zakládky je také možné optimalizovat na základě poměru C:N, vlhkosti a obsahu P2O5. U zadávání složení kompostavací linky volí uživatel zejména způsob agregace energetického prostředku a překopávače kompostu. Prodejní cenu kompostu může uživatel zvolit libovolně, tržní cena kompostu či rekultivačního materiálu je přednastavená. V dalším kroku uživatel vybírá způsob financování, tedy podíl financování z úvěru, dotace a vlastních zdrojů. Po vyplnění všech nutných údajů program zobrazí kompletní ekonomické údaje linky, které společně s nejdůležitějšími údaji zadanými uživatelem tvoří výslednou sestavu. Výsledná sestava obsahuje nákladovou tabulku členěnou na investiční, fixní a variabilní náklady, množství produkce, roční výnosy a základní ekonomické ukazatele linky jakou jsou zisk/ztráta, rentabilita či prostá návratnost investice. Po zadání potřebných údajů v každém kroku je potřeba kliknout na tlačítko "Odeslat" pro přechod ke kroku následujícímu. V jednotlivých krocích pak naleznete podrobnou nápovědu. Vámi zadané parametry a vypočtené ekonomické ukazatele je možné si vytisknout dohromady do výsledné sestavy. Po zobrazení výsledků je možné libovolně měnit zadané vstupní parametry. Aplikaci můžete používat bez zadání uživatelského jména a hesla a to bez jakýchkoliv omezení. Uživatelské jméno a heslo slouží pouze pro ukládání Vámi vložených údajů, ke kterým se můžete později kdykoliv vracet, když se přihlásíte se svým zvoleným jménem a heslem.Zadejte přihlašovací jméno a heslo.
Jméno i heslo slouží jen k zabezpečení Vámi upravených a uložených údajů a můžete si ho zvolit libovolně.
Údaje uložené s Vašim přihlašovacím jménem a heslem jsou Vám na serveru trvale k dispozici.
Jméno:
Heslo: