Provozní náklady souprav


Expertní systém "Provozní náklady souprav" je interaktivní dialogový program pro modelování a výpočet provozních nákladů souprav zemědělských strojů. Pro vybranou technologickou operaci řeší výběr vhodného mechanizačního i energetického prostředku z databáze. Po sestavení strojní soupravy se vyhodnotí ekonomika provozu soupravy pro různé úrovně využití strojů. Uživatel může vstupní data energetického i mechanizačního prostředku z databáze upravit a přizpůsobit vlastním lokálním podmínkám. Výslednou soupravu a její provozní parametry si může uživatel uložit do databáze pro příští práci s programem.

Program byl vyvinut pracovníky VÚZT v.v.i. v rámci institucionální podpory Ministerstva zemědělství České republiky na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚZT, v.v.i. MZE-RO0618

Zadejte své přihlašovací jméno
Jméno slouží jen k uložení a obnově Vámi upravených a uložených údajů a můžete si ho zvolit libovolně.
Údaje všech modelů uložené s Vašim přihlašovacím jménem jsou Vám na serveru trvale k dispozici.

Přihlašovací jméno:


Kontakt: Ing. Zdeněk Abrham, CSc.        
  tel. 233 022 399. 731 615 041    
  e-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz