VUZT.CZ -> Výzkum -> Ukončené projekty
   Rozšířené vyhledávání

Ukončené projekty

 

1.

QJ1210263 Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2012-2016.

2.

QJ1210375 Výzkum systému chovu dojnic z hlediska optimalizace mikroklimatu a energeticko-ekonomické náročnosti

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2012-2016.

3.

QJ1330214 Snížení rizika degradace půd, snížení erozního účinku a snížení ohrožení životního prostředí zvýšením podílu statkových hnojiv v půdě.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 2013-2016.

4.

QJ1510204 Technologie a metody pro zachování kvality, bezpečnosti a nutriční hodnoty vybraných rostlinných surovin

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Agrotest fyto, s.r.o., Období řešení projektu: 2015-2018.

5.

QJ1510342 Zplyňovač zemědělské fytomasy

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie, Období řešení projektu: 2015-2017.

6.

QJ1510345 Příprava a využití kompostů na bázi digestátu, popele ze spalování biomasy a BRO

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2015-2018.

7.

QJ1510385 Výzkum a testování simultánního využívání standardizovaných plynných a kapalných paliv v traktorech se zaměřením na moderní biopaliva a minimalizaci jejich emisních faktorů

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2015-2018.

8.

QJ1530034 Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Období řešení projektu: 2015-2018.

9.

QJ1530348 Prevence a snižování škod působených zvěřá a na zvěři při zemědělském hospodaření pomocí legislativních opatření a nových technických řešení

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2015-2018.

10.

TA02020123 Půdoochranná technologie, energeticky úsporné skladování, využití hlíz a natě brambor s ohledem na snížení závislosti na fosilních palivech a ochranu životního prostředí

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Období řešení projektu: 2012-2015.

11.

TA02020601 Eliminace některých plynných škodlivin jejich spalováním na žhaveném drátu

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: ILD cz. s.r.o., Období řešení projektu: 2012-2015.

12.

TA03010138 Využití elektromotorů na zemědělských strojích

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: BEDNAR FMT s.r.o., Období řešení projektu: 2013-2016.

13.

TA03021245 Výzkum a vývoj environmentálně šetrných technologií a zařízení pro chov hospodářských zvířat vedoucích ke zvýšení kvality jejich životního prostředí a výživy

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., Období řešení projektu: 2013-2015.

14.

TA04011200 Nová generace stroje pro zpracování půdy

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Farmet a.s., Období řešení projektu: 2015-2017.

15.

TA04020952 Vývoj kotlů o výkonu 15 až 60 kW splňující emisní třídu 4 a 5.

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2014-2017.

16.

TD020220 Omezení rizik spojených s používáním pesticidů založené na analýze ekonomiky vybraných komodit a hodnocení vlivu pesticidů na životní prostředí

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 2014-2015.

17.

TH01010937 Stabilizace ramen postřikovačů pro přesnou aplikaci ochranných látek a hnojiv na rostliny

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: AGRIO MZS s.r.o., Období řešení projektu: 2015-2017.

QK1820175 Zpracování zbytkové biomasy kombinovanou termolýzou na pokročilé energetické nosiče a půdní aditiva

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2018-2020.

18.

TH03010454 Vývoj a inovace nových stavebních prvků ze zemědělské biomasy se zaměřením na předcházení vzniku a ekologické využití stavebních a demoličních odpadů

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: EKOPANELY SERVIS s.r.o., Období řešení projektu: 2018-2020.

19.

TH03010022 VaV konstrukce a výroby zemědělských strojů z vysokopevnostních ocelí

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Farmet, a.s., Období řešení projektu: 2018-2020.

TH02020036 Výzkum a vývoj energeticky úsporných technologií a zařízení pro skladování brambor

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. , Období řešení projektu: 2017-2020.

20.

TH02030467 Vývoj a ověření zařízení pro hloubkové zapravení organické hmoty do půdy ve vinicích a sadech

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Zemědělský výzkum, spol. s r.o. , Období řešení projektu: 2017-2020.

21.

QK1720289 Vývoj automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochranz půdy, v.v.i. Období řešení projektu: 2017-2019.