Emise amoniaku

          
Úvod Zvířata

Program "Emise amoniaku" slouží pro výpočet roční produkce emisí amoniaku u vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší., kategorie 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně. Program umožňuje provádět výpočet emisí amoniaku pro účely kategorizace vyjmenovaného zdroje nebo pro účely vykazování celkových ročních emisí amoniaku při započtení snižujících technologií, uvedených v "Metodickém pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů", publikovaného ve věstníku MŽP, č.2/2013.

Pokud si přejete uchovat vložená data pro další následné využití, zadejte své identifikační číslo podniku (IČ), specifikaci provozovny a zvolte si heslo. Tyto údaje si poznamenejte pro příští přihlášení!
Pokud si přejete program pouze otestovat nebo si pomocí programu nechat vypočítat emise z vaší provozovny bez možnosti pozdějšího návratu k vloženým datům, ponechte přihlašovací políčka nevyplněná.
Identifikační číslo:
Provozovna:
Heslo: