Řešené projekty v roce 2021

 

1.

QK1910324 Precizní systém ošetření půdy v produkci kukuřice

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. , Období řešení projektu: 2019-2022.

2.

QK21010151 Získávání rostlinných olejů pomocí moderních metod

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2021-2024.

3.

QK1920177 Nástroje pro lepší využívání kompostovacích zařízení s následným navýšením vyrobeného kompostu, aplikovaného na zemědělskou půdu

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2019-2021.

4.

QK1920184 Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Období řešení projektu: 2019-2021.

5.

QK1920037 Stanovení aktuálních emisních faktorů amoniaku, metanu a oxidu dusného z živočišné výroby a návrh metod pro jejich snížení.

Poskytovatel: MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2019-2021.

6.

QK21020121 Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin

Poskytovatel: TA0 - Ministerstvo zemědělství (MZe), Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Období řešení projektu: 2021-2023.

7.

TH03010022 VaV konstrukce a výroby zemědělských strojů z vysokopevnostních ocelí

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Farmet, a.s., Období řešení projektu: 2018-2021.

8.

TH04010505 Výzkum a vývoj modulární čističky plodin s automatizací procesů dle Průmyslu 4.0

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: JK Machinery, spol. s r.o. , Období řešení projektu: 2019-2021.

9.

TF06000004 Pokročilý systém teplovodního kotle s nízkoemisními automatickými hořáky na standardizovaná tuhá paliva ze zbytkové biomasy

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: PONAST, spol. s r.o. , Období řešení projektu: 2019-2021.

10.

TK02010056 Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů

Poskytovatel: TA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR), Hlavní příjemce: Český hydrometeorologický ústav Období řešení projektu: 2019-2022.

11.

EG17_176/0015693 Vývoj a výzkum mobilní sběrné stanice mléka s přenosem dat na internetový server s aukčním portálem

Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Hlavní příjemce: ASSORTIS, s. r. o. Období řešení projektu: 2019-2022.

12.

SS01020263 Zvýšení zádržnosti vody v suchých oblastech ČR s cílem podpory výsadby krajinotvorných dřevin na antropogenních půdách

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR) Hlavní příjemce: Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. Období řešení projektu: 2020-2024.

13.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020183 Kompaktní energetická jednotka na bázi rychlého termického rozkladu organických materiálů

Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Hlavní příjemce: ATEA PRAHA, s.r.o. Období řešení projektu: 2020-2022.

14.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024949 Alternativní využití odpadu z výroby viskózového vlákna

Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Hlavní příjemce: Glanzstoff Bohemia s.r.o. Období řešení projektu: 2021-2023.

15.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024372 Využití alternativních surovin pro výrobu bioplynu

Poskytovatel: MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Hlavní příjemce: SMS CZ, s.r.o. Období řešení projektu: 2021-2023.