VUZT.CZ -> Databáze a programy -> Normativy pro poradenství -> Provozní náklady strojních souprav
   Rozšířené vyhledávání
Ekonomické normativy souprav

Ekonomické normativy souprav

ZVOLTE skupinu souprav, pro kterou chcete zobrazit ekonomické normativy
 
     Základní zpracování půdy
Podmítka mělká - do 80 mm
Podmítka střední - 80 až 120 mm
Mělká orba
Střední orba
Střední orba s úpravou brázdy
Hluboká orba
Hluboká orba s úpravou brázdy
Orba velmi hluboká
Zaorávka organických hnojiv
Zaorávka víceletých pícnin
Drcení hrud
Sběr kamene s nakládkou
 
     Předseťová příprava
Smykování
Vláčemí
Válení
Kypření mělké - do 150 mm
Kypření střední - 200 mm
Kypření hluboké - 350 mm
Kypření hluboké - 350 mm s přihnojením
Podrývání, dlátování - 500 mm
Kypření - rotační a vířivé kypřiče
Příprava půdy kultivátory
Příprava půdy - kombinátory
 
     Setí a sázení
Setí do připravené půdy
Přímé setí do nezpracované půdy
Setí secí kombinací
Setí do mulče
Současné setí více plodin
Setí strip till
Přísev trav
Přesné setí kukuřice
Přesné setí cukrovky
Přesné setí do mulče
Sázení brambor
Proorávka a hrůbkování
Záhonové rýhování
Separace hrud a kamene
Sázení a formování hrůbků
 
     Hnojení
Doprava a rozmetání hnoje a kompostu (30t/ha)
Doprava a aplikace kejdy (30 t/ha)
Doprava a zapravení kejdy mělké
Doprava a zapravení kejdy hlubší
Doprava a rozmetání TMH (do 0,2 t/ha )
Doprava a rozmetání TMH (0,21 - 0,30 t/ha )
Doprava a rozmetání TMH ( 0,31 - 0,6 t/ha )
Doprava a rozmetání vápence (1,5 t/ha)
Přihnojování kapalnými hnojivy
 
     Chemická ochrana a desikace
Plošný postřik - dávka do 300 l/ha
Plošný postřik - dávka 301 - 600 l/ha
Plošný postřik - dávka nad 600 l/ha
Postřik v sadech
Postřik ve vinohradech
Desikace
 
     Mechanické ošetřování porostu
Plečkování
Proorávka (hrůblování) brambor
Vláčení porostu
 
     Sklizeň zrnin
Sklizeň obilovin
Sklizeň olejnin
Sklizeň kukuřice
Drcení slámy
 
     Sklizeň pícnin
Sečení pícnin
Sečení a mačkání pícnin
Obracení a shrnování pícnin
Mulčování travních porostů
Sklizeň píce na zeleno
Sběr zavadlé píce sklízecí řezačkou
Sběr zavadlé píce sběracími návěsy
Sběr sena sběracími návěsy
Lisování sena (slámy) - válcové balíky
Lisování sena (slámy) - hranolovité balíky
Lisování sena (slámy) s řezáním
Ovíjení balíků
Sklizeň kukuřice na siláž
 
     Sklizeň okopanin
Desikace natě
Rozbíjení natě
Sklizeň brambor
Sklizeň cukrovky
 
     Odvoz produkce
Doprava maloobjemových hmot
Doprava středněobjemových hmot
Doprava velkoobjemových hmot