Provozní náklady zemědělských strojů

Expertní systém "Provozní náklady zemědělských strojů" je interaktivní dialogový program pro modelování a výpočet provozních nákladů zemědělských strojů. Pro vybraný druh stroje program nabízí normativy vstupních dat pro výpočet provozních nákladů s podrobnějším popisem jejich významu. Uživatel má možnost tato vstupní data v širokém rozsahu upravit podle svých lokálních podmínek. Po odeslání získá výstupní relaci s podrobnou strukturou fixních, variabilních i celkových provozních nákladů stroje. Tento soubor normativů si může uživatel uložit do databáze uložit k dalšímu využití.
Program byl vyvinut pracovníky VÚZT v.v.i. v rámci institucionální podpory Ministerstva zemědělství České republiky na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚZT, v.v.i. MZE-RO0618


Zadejte přihlašovací jméno a heslo.
Jméno i heslo slouží jen k zabezpečení Vámi upravených a uložených údajů a můžete si ho zvolit libovolně.
Údaje všech modelů uložené s přihlašovacím jménem a heslem jsou Vám na serveru trvale k dispozici.
Jméno:
Heslo:


Kontakt: Ing. Zdeněk Abrham, CSc.        
  tel. 233 022 399. 731 615 041    
  e-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz