Program "Technologie a ekonomika produkce biopaliv" slouží pro výpočet ekonomické návratnosti produkce a zpracování biomasy. Parametry a množství vstupních materiálů je možno buď zvolit z čiselníku materiálů, anebo lze vypočítat množství i cenu biomasy z vlastní produkce po zadání výměry pěstovaných plodin, plánovaných výnosů a výrobních nákladů.

Zvolte si své libovolné přihlašovací jméno a heslo. Minimální délka jména jsou 2 znaky!
Všechny údaje uložené s Vaším přihlašovacím jménem a heslem jsou Vám kdykoliv po novém přihlášení k dispozici.

Zvolte si programový subsystém podle Vašeho výrobního záměru:
Pěstování energetických plodin Výroba tuhých tvarovaných biopaliv Výroba bioplynu

Zvolte si typ zemědělské výrobní oblasti:
kukuřičná a řepařská bramborářská bramborářsko-ovesná a horská

Zvolte jméno :   !Minimální délka jména je 2 znaky!
Zvolte heslo :

Odeslat