Mapa kompostáren v ČR (2012) Poslední aktualizace byla provedena v roce 2021.

Zvolte si kraje, kde hledáte kompostárny a (nebo) zadejte hledaný text a stiskněte tlačítko "VYHLEDAT"
Praha  Středočeský  Jihočeský  Plzeňský  Karlovarský  Ústecký  Liberecký  Královehradecký  Pardubický  Vysočina  Jihomoravský  Olomoucký  Moravskoslezský  Zlínský 
Seřadit: podle krajů      podle poř. čísla

Na následujícím obrázku jsou do mapy ČR zaznamenány kompostárny, jejichž databázové listy byly již zpracovány. Po kliknutí na značku kompostárny se zobrazí další informace.

Mapa kompostáren v ČR je doplňována a aktualizována v rámci řešení projektu NAZV QJ1530034 "Legislativní podklady pro větší uplatnění kompostů, zejména vermikompostu, na zemědělskou půdu", který je finančně podporovaný MZe ČR (činnost navazuje na výsledky dosažené v rámci již ukončeného projektu NAZV č. QH 81200 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚZT, v. v. i. číslo RO0614)

Do mapy jsou zaznamenány kompostovací zařízení z celé ČR, které skutečně BRO přijímají a kompostováním ho zpracovávají na kvalitní organické hnojivo. Jsou uvedeny informace, které většinou zpracovatele BRO zajímají, avšak které v současné době vytvořené databáze neobsahují a ke kterým se dostávají jen složitým vyhledáváním. Jedná se zejména o přesné adresy kompostáren, jejich kapacity, ekonomické podmínky výkupu BRO a prodeje různého typu kompostu, popř. substrátu či směsi, typu používané technologie kompostování a strojního zařízení pro její zajištění. V některých případech jde o údaje pouze orientační, neboť v praktickém provozu jsou závislé na okamžitých okolnostech, zejména u cen za různé výrobky a služby.