Expertní systém AGROTEKIS

Expertní systém AGROTEKIS je interaktivní dialogový program pro modelování a ekonomické hodnocení technologického postupu a výsledné ekonomiky pěstování plodiny. Pro vybranou výrobní oblast se nabídne seznam plodin a technologií pěstování, které jsou obsaženy v databázi. Pro vybranou plodinu se zobrazí podrobný technologický postup pěstování s normativními ukazateli nákladů, výnosů a výsledné ekonomiky plodiny. Uživatel má možnost tato data v širokém rozsahu upravit podle svých lokálních podmínek a upravenou technologii plodiny si do databáze uložit k dalšímu využití. Podrobnější návod naleznete ZDE.

Program byl vyvinut pracovníky VÚZT v.v.i. v rámci institucionální podpory Ministerstva zemědělství České republiky na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚZT, v.v.i. MZE-RO0618
Program byl v roce 2022 aktualizován v rámci řešení projektu TAČR č. TK02010056 "Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů".
Program je dále od roku 2023 aktualizován a řešen v rámci Institucionální podpory Ministerstva zemědělství České republiky na dlouhodobý koncepční rozvoj VÚZT, v.v.i. MZe-RO0623

Zvolte výstup programu:
Tabulka se souborem statických normativů
Podrobná technologie a ekonomika plodiny s možností modelování podle lokálních podmínek uživatele

Zvolte si typ zemědělské výrobní oblasti:
kukuřičná a řepařská bramborářská bramborářsko-ovesná a horská   

Zadejte přihlašovací jméno a heslo.
Jméno i heslo slouží jen k zabezpečení Vámi upravených a uložených údajů a můžete si ho zvolit libovolně.
Údaje všech modelů plodin uložené s přihlašovacím jménem a heslem jsou Vám na serveru trvale k dispozici.
Jméno:
Heslo:


Kontakt: Ing. Zdeněk Abrham, CSc.        
  tel. 233 022 399. 731 615 041    
  e-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz

Poslední 3 aktualizace: 01.06. 2022 31.12.2022 30.6.2023