Dávkování ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a snížení zápachu, které se aplikují do krmiva, do napájení, na hlubokou podestýlku, na rošty a na skládky exkrementů, chlévského hnoje nebo kejdy

ACIDENE
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 1,5 kg / t krmné směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Přípravek do krmiva pro prasata, obdukované okyselovadlo trávicího traktu

AEN
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - AEN 700 - 500 g/t směsi AEN 1400 - 250 g/t směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Přípravek do krmiva pro drůbež, sypká forma, rostlinné extrakty a esenciální oleje
Poznámky:Certifikováno pro použití v ekologických chovech podle Nařízení EU č. 2092/91 z 24.06.1991

AEN-SP
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - AEN-SP 700 - 500 g/t směsi, AEN-SP 1400 - 250 g/t směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Přípravek do krmiva pro drůbež, sypká forma, rostlinné extrakty a esenciální oleje
Poznámky:Certifikováno pro použití v ekologických chovech podle Nařízení EU č. 2092/91 z 24.06.1991

ALGASOL AD
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - Aplikuje se dávkovacím čerpadlem čerpadlem do okruhu napájecí vody v poměru 1:1200 – 1:1500 - - - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:Přípravek do napájecí vody a krmiva
Základní charakt. znaky:upravená hnědá mořská řasa pro dávkování do suchého krmení

ALGASOL AF
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - pro drůbež, prasata a skot v dávce 0,6 - 1kg / 1t krmné směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:upravená hnědá mořská řasa pro dávkování do suchého krmení

ALGASOL AS
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 - 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100
Základní charakt. znaky:Hydrolyzát z hnědé mořské řasy, hnědá kapalina s úlomky řas s pachem rybiny

ALGITEK AD
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - Aplikuje se dávkovacím čerpadlem čerpadlem do okruhu napájecí vody v poměru 1:1200 – 1:1500 - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Hydrolyzát z hnědé mořské řasy, hnědá kapalina s úlomky řas s pachem rybiny

ALGITEK AD
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - Tekro s.r.o. Provoz Nová Dědina 783 91 Uničov - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:Přípravek do napájecí vody a krmiva

ALGITEK K
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukovaného trusu nebo podestýlky ředí se vodou 1:50 až 1:100, resp. 50 ml přípravku + 200 ml vody/m2 podlahové plochy nebo povrchové vrstvy podestýlky 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100
Základní charakt. znaky:Hydrolyzát z hnědé mořské řasy, hnědá kapalina s úlomky řas s pachem rybiny

AMMO GO PLUS CONCENTRATE
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 100 g/t krmiva - - - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:Prášková forma (pytle á 25 kg)
Základní charakt. znaky:Extrakt z rostliny Quillaja Saponaria

APD 900 2X
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - 300 gramů na 100 m3 kejdy 1 x za měsíc 250 gramů na 100 m3 kejdy v jímkách 1 x za měsíc nebo 300 gramů na 100kusů prasat 1 x za měsíc - -
Základní charakt. znaky:Koncentrát bakteriálních spór., nahnědlý prášek nevýrazné vůně

APD 900 4X
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - 200 gramů na 100 m3 kejdy 1 x za měsíc 150 gramů na 100 m3 kejdy 1 x za měsíc - -
Základní charakt. znaky:Přípravek APD 900 4X je směs bakteriálních kultur, enzymů a živin nutných pro činnost mikroorganismů

AROMEX Plus nebo AROMEX -Solid Plus nebo AROMEX Pro nebo FRESTA F Plus
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - AROMEX Plus nebo AROMEX -Solid Plus nebo AROMEX Pro - 100g/t krmiva, Fresta F Plus - 300 g/t krmiva - - - - - - -

AXTRA XPHY L Premixture (Premix Axtra Phy, Danisco Xylanase)
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 500 FTU Axtra Phy + 2.000 U Xylanse na 1 kg krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro drůbež - čísla registrace: Phytase EC 3.1.3.26 (4a24), Xylanase EC 3.2.1.8 (4a11).

Actiglene
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - - 500 g/ks na začátku a následně 2 aplikace po 200 g v období výkrmu - -

Active NS
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - - 20g prášku na 1m3 kejdy - -
Forma zásobní verze přípravku:prášek
Základní charakt. znaky:minerály na bázi jílů a hlinitokřemičitanů.

AdiCox AP
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 100 g/t kompletního krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Sypká směs mikronizovaných rostlinných extraktů a jejich frakcí, které jsou standardizované na obsah účinných látek (v souladu s Pharmacopoea Helvetica 10, Pharmacopoea Europea V, Pharmacopoea Polonica VI et VII).

Amalgerol Classic
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 200-400 ml / 1000 litrů napájecí vody *) - 2-4 % vodný roztok ve 14ti denních intervalech.**) 2-5% vodný roztok v týdenních intervalech.**) 3-5% vodný roztok v týdenních intervalech. v dávce 1dcl roztoku na 1 m2*) 1 litr koncentrátu na 5m3 kejdy ***) 1 litr koncentrátu na 3m3 kejdy ***) ke kropení nebo injektážím 2 – 3 % vodný roztok v týden. intervalech ke kropení nebo injektážím 2 – 3 % vodný roztok v týden. intervalech****)
Forma zásobní verze přípravku:Viskózní emulze – koncentrát, orig. bal.
Základní charakt. znaky:Smetanově bílá barva,specifická aromatická vůně
Poznámky:Doporučeno použít i v ČOV jako přípravek omezující emise fugitivních plynů a podporující biologický rozklad organické hmoty.
Vysvětlivky:*) = podle atmosférických teplotních poměrů a související spotřeby vody – léto = 200 ml; zima = 400 ml;
**) = při vypnutém plynovém topení (ERMAF) a vypnuté ventilaci;
***) = rozumí se na uvedené množství vyprodukované kejdy – nejlépe ve frekventním a pravidelném režimu.
****) = používá se při zpracováníi odpadů a omezení zápachů při kompostování organických hmot

Amalgerol Stall Max FL
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - 2-3 % vodný roztok ve 14ti denních intervalech.**) 2-5% vodný roztok v týdenních intervalech.**) 3-5% vodný roztok v týdenních intervalech. v dávce 1dcl roztoku na 1 m2*) 1 litr koncentrátu na 5m3 kejdy ***) 1 litr koncentrátu na 3m3 kejdy ***) ke kropení nebo injektážím 2 – 3 % vodný roztok v týden. intervalech ke kropení nebo injektážím 2 – 3 % vodný roztok v týden. intervalech****)
Forma zásobní verze přípravku:Viskózní emulze – koncentrát, orig. bal.
Základní charakt. znaky:Barva tmavší bílé kávy, specifická aromatická vůně

Avizyme XPF (premix Danisco Xylanase a Phyzyme XP)
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - Xylanase min. 1250 U/kg, subtilisin min. 400 U/kg, 6-fytáza min. 350 FTU/kg - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro brojlery a nosnice - čísla registrace: Phytase EC 3.1.3.26 (4a24), Xylanase EC 3.2.1.8 (4a11).

Biacid
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 1kg / tunu krmiva - - - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:Jemný sypký prášek
Základní charakt. znaky:Krémová až světlehnědá barva

Bio-Algeen
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Hydrolyzát z hnědé mořské řasy, hnědá kapalina s úlomky řas s pachem rybiny

Bio-Algeen G40
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukovaného trusu nebo podestýlky ředí se vodou 1:50 až 1:100, resp. 50 ml přípravku + 200 ml vody/m2 podlahové plochy nebo povrchové vrstvy podestýlky 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100 200-400 ml přípravku na 1m3 vyprodukované kejdy ředí se vodou 1:50 až 1:100
Základní charakt. znaky:Hydrolyzát z hnědé mořské řasy, hnědá kapalina s úlomky řas s pachem rybiny

BioAktiv
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 200g na tunu krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Produkty BioAktiv jsou vyrobeny hlavně na základě dobře vyčištěné a rozdrcené přírodní křídové moučky.

Biopolym
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - Aplikuje se do mokrého krmení šnekovým čerpadlem v dávce 1000 – 1500 ml přípravku na 1 tsuché krmné směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Hydrolyzát z hnědé mořské řasy, hnědá kapalina s úlomky řas s pachem rybiny

Biostrong 510 nebo Biostrong Forte
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - Biostrong 510 - 150g/t krmiva, Biostrong Forte - 750 g/ krmiva - - - - - - ch skladování podestýlky na hnojištích
Základní charakt. znaky:Výrobek se skládá ze synergické směsi etherických olejů,pálivých,hořkých látek a saponinů, které svou kombinací redukují tvorbu amoniaku a zápachových látek v trávicím ústrojí a podestýlce drůbeže, snižuje pH podestýlky, účinnost si zachovává i v pod
Poznámky:Výrobek svými účinky zlepšuje užitkovost drůbeže

CAPSOGENIN BIOPOWDER
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 60 gr/tuna-výkrm prasat, prasnice, 120gr/tuna-selata, 60 gr/tuna- chov drůbeže. - - - - - - -
Základní charakt. znaky:100% přírodní produkt z rostliny Yucca schidigera, získaný mletím na prášek a následně jeho standardizace

Carbovet M
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 2-3 kg/t krmiva - - - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:Mikrogranulát (pytle á 20 kg)
Základní charakt. znaky:Aktivní medicinální uhlí

Danisco Xylanase + Phyzyme + Progut
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 2.000.000 U xylanázy + 500.000 FTU 6-fytázy + 0,5 kg Progut na 1 t krmiva. - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro brojlery a nosnice - čísla registrace: Phytase EC 3.1.3.26 (4a24), Xylanase EC 3.2.1.8 (4a11).

De-Odorase
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 100g/t krmiva - - - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:Prášková forma – aplikace do krmných směsí
Základní charakt. znaky:Derivát z Yuky Schidigera je bez zápachu! Zvyšuje: konverzi krmiva, přírůstky a reprodukční ukazatele

ENZY PHOSTAR pro drůbež
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 23.9.2019 - Užitkové nosnice min. 125 FTU/kg krmiva, výkrm kuřat, odchov kuřic a rodiče min. 250 FTU/kg krmiva, krůty min. 500 FTU/kg krmiva - - - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:jemný, sypký prášek béžové barvy/průhledná kapalina
Základní charakt. znaky:Obsah účinných látek: 10 000 FTU 6-fytáza (EC 3.1.3.26) v gramu produktu. Zootechnická doplňková látka, funkční skupina -látka zvyšující stravitelnost, enzym 6-fytáza EC 3.1.3.26, reg. kód 4a23, produkovaný Komagataella pastoris (DSM 25375)
Poznámky: držitel registrace Kaesler Nutrition GmbH

ENZY PHOSTAR pro prasata
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 15.12.2020 - odstavená selata, prasata, prasnice min. 250 FTU/kg krmiva - - - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:jemný, sypký prášek béžové barvy/průhledná kapalina
Základní charakt. znaky:Obsah účinných látek: 10 000 FTU 6-fytáza (EC 3.1.3.26) v gramu produktu. Zootechnická doplňková látka, funkční skupina -látka zvyšující stravitelnost, enzym 6-fytáza EC 3.1.3.26, reg. kód 4a23, produkovaný Komagataella pastoris (DSM 25375).
Poznámky: držitel registrace Kaesler Nutrition GmbH

Enviro nebo Enviro - Plus nebo Enviro QS
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 100g/t krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Universální deodorant pro všechny kategorie zvířat, složen ze saponinových substancí schopných redukovat tvorbu amoniaku a zápachových látek v trávicím ústrojí, kejdě a podestýlce, účinnost si zachovává i v podmínkách skladování kejdy nebo podestýlky
Poznámky:Výrobek obsahuje saponiny, které jsou známy pro svoji schopnost redukovat amoniak

Enviva EO
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 50 g/t krmné směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Směs látek založených na esenciálních olejích, působících jako alternativa antibiotických stimulátorů růstu

FIX-A-TOX
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 2000 g / tunu krmné směs - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Nerozpustitelný, neresorbovatelný prášek, vyvazuje mykotoxiny, redukuje amoniak v kejdě, BIO produkt

FRESTA F Conc. nebo FRESTA F Plus
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 250g/t krmiva - - - - - - -

Fortibac F Plus
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 20.2.2018 - Přípravek Fortibac F Plus je tvořen směsí přípravku Fresta F Plus a přípravku FORTIBAC v poměru 1:3. Přípravek Fortibac F Plus v dávkování 1 000 g / t krmné směsi obsahuje 250 g / t krmné směsi přípravku Fresta F Plus a 750 g/t krmné směsi přípravku FORTI - - - - BAC. - -
Základní charakt. znaky:Směs přípravku Fresta F Plus v dávce 250 g/t krmné směsi a přípravku FORTIBAC v dávce 1000 g/t krmné směsi

Fortibac Max
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 21.3.2019 - Přípravek Fortibac MAX je tvořen směsí přípravku Enviro Plus, přípravku Fortibac a dalších aditiv. Přípravek Fortibac MAX v dávkování 1 000 g / t krmné směsi obsahuje 100 g / t krmné směsi přípravku Enviro Plus. - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Směs přípravku Enviro Plus v dávce 100 g/t krmné směsi, přípravku FORTIBAC a dalších aditiv v dávce 1000 g/t krmné směsi

Fortibac Multi
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 24.5.2021 - 800 - 1200 g/t krmné směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Fortibac MULTI je komplexní řešení založené na synergickém účinku několika aditiv, které se doposud používala samostatně. Nahrazuje použití samostatných aditiv: emulgátor, organické kyseliny, monoglyceridy a fytogenní extrakty.

Fytáza Axtra Phy pro drůbež
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 500.000 FTU Axtra Phy na 1 t krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro drůbež, aktivní látka: minimálně 500 U  6-Phytase EC 3.1.3.26 (4a24) na 1 kg krmné směsi

Fytáza Axtra Phy pro prasata
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 500.000 FTU Axtra Phy na 1 t krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro prasata, aktivní látka: minimálně 500 U  6-Phytase EC 3.1.3.26 (4a24) na 1 kg krmné směsi

GALLIACID-S
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 200 g / tunu krmné směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Chráněné organické kyseliny a esenciální oleje pro drůbež

GTS SPORZYM
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - 0,1 litru na 6 m2 ošetřované plochy - 150 gramů na 100 m3 kejdy v jímkách 1 x za měsíc - -
Základní charakt. znaky:Směs bakterií, enzymů a živin nutných pro činnost mikroorganismů, které se přirozeně vyskytují v podestýlce.

HOMOGEN
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Dodavatel přípravku doposud neudal doporučené dávky

HUMAC Natur AFM
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 18.6.2018 - 5 kg / tunu krmné směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:organicko-minerální krmná surovina s obsahem huminových kyselin minimálně 65% - přírodní růstový stimulátor. Minerální látky a stopové prvky v chelátové formě lehce využitelné v organizmu zvířat.

IH Fauna
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 16.11.2018 Aplikace 0,4 ml na 1 kg živé hmotnosti - - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Bakterie mléčného kvašení, fotosyntetizující bakterie, bakterie fixující dusík, sacharomycety, produkty bakterií a hub a živný roztok.

KEMZYME
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 175g na tunu krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Komplex enzymu

LIQUID
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - naředit vodou 1:100 1x měsíčně - - - 1 l na 80 m2 kejdy + Sannisty -
Forma zásobní verze přípravku:Viskozní kapalina
Základní charakt. znaky:zelená barva specifická velice příjemná vůně

MEX-Yucca DRY
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 60 gr/tuna-výkrm prasat, 120gr/tuna-prasnice/selata, 60 gr/tuna- chov drůbeže. - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Prášek-pudrovité konzistence. Aktivní látka -rostlinná mýdla-saponiny 8.12%

Manure Pro
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 16.4.2020 - - - 1 kg Manure PRO ošetří plochu 1000m2 t.j. (1g/m2)* - - aplikujte 5g/m3 kejdy ** - -
Vysvětlivky:*) rozmíchejte obsah sáčku v 5 lt vody , vlijte do postřikovače a doplňte do 10 - 15 lt. Aplikujte postřikem na podlahu po spláchnutí kejdy, nebo po desinfekci stáje po 24 hodinách. Opakujte aplikaci v dávce 0,5 - 1g/m2 každých 15 dní. **) po vyčerpání jímky aplikujte Manure PRO v dávce 5g/m3 na zbývající objem kejdy a dobře promíchejte. Po 15 dnech aplikujte Manure PRO pod krustu v jímce v dávce 5g/m3 a zamíchejte nebo aplikjte Manure PRO ve stáji postřikem.

NATUPHOS
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 500 FTU/ kg směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Enzym – reg.c. 4a 1600 3-phytase EC 3.1.3.8

NATUPHOS E pro drůbež
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 3.12.2018 - Pro aplikaci do suchého krmiva - dávkování 350 FTU na 1 kg krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro drůbež- čísla registrace: 4a 27 | 6-phytase EC 3.1.3.26

NATUPHOS E pro prasata
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 29.11.2018 - Pro aplikaci do suchého krmiva - dávkování 500 FTU na 1 kg krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro prasata- čísla registrace: 4a 27 | 6-phytase EC 3.1.3.26

NSOAB 9
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 3 kg/ t krmné směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Sypký šedohnědý prášek

Natugrain TS / TS L
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - Pro aplikaci do suchého krmiva - dávkování 560 TXU/250 TGU na kg krmiva tj. 100 gr/tunu krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro drůbež- čísla registrace: Endo – 1,4-ß-xylanase (EC 3.2.1.8), Endo – 1,4-ß-glucanase (3.2.1.4)

Nutrikem P Dry
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 1000g na tunu krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Komplex enzymu a bioemulgátor

OptiPhos, OptiPhos Plus
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - OptiPhos: 250 OTU / kg krmné směsi
OptiPhos Plus: 250 FTU / kg krmné směsi
- - - - - - -
Základní charakt. znaky:OptiPhos: Enzym 6-fytáza (EC 3.1.3.26)  - registrační číslo: E 4a16 OptiPhos Plus: Enzym 6-fytáza (EC 3.1.3.26)  - registrační číslo: E 4a32

Oxygenátor (BGS)
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - - - - 1 kg na 80-100 tun + 1 l Liquidu
Forma zásobní verze přípravku:prášek
Základní charakt. znaky:světle krémová barva bez zápachu

PHYZYME XP
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 400.000 FTU na 1 t krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro výkrmová prasata

PHYZYME XP
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 300.000 FTU na 1 t krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro brojlery a nosnice

PURELIT
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - Mechanické rozprostření do podestýlky drůbeže; 2–2,5kg.m2 zejména v místech krmných a napájecích korýtek - - - - -
Základní charakt. znaky:Jedná se o pevný přípravek o zrnitosti 0 – 30mm; je organického původu s vysokým obsahem huminových látek

Premix enzymů Danisco Xylanase + Phyzyme + Pro GIT (Calprona)
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 2.000.000 U xylanázy + 500.000 FTU 6-fytázy + 1 kg Pro GIT (Calprona) na 1 t krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro brojlery a nosnice - čísla registrace: Phytase EC 3.1.3.26 (4a24), Xylanase EC 3.2.1.8 (4a11).

Premix enzymů ROVABIO a NATUPHOS
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - Rovabio 50g/t Natuphos 100g/t - - - - - - -

Quantum Blue
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - U drůbeže 300 FTU/ 1 kg směsi. U Prasat 250 FTU / kg krmné směsi (50 g / 1 t krmné směsi) - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Enzym 6-fytáza (EC 3.1.3.26)  

RIOMAX
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 150 g / tunu krmné směsi - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Sypký přípravek do krmiva pro drůbež s obsahem saponinů

RUMEX SC nebo RUMEX
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 5g / ks / den - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Přípravek obsahující kombinaci živé kvasinkové kultury Saccharomyces cerevisiae, mikroenkapsulované silice a Triterpenoidní saponiny
Poznámky:Výrobek obsahuje saponiny, které jsou známy pro svoji schopnost redukovat amoniak

Ronozyme HiPhos
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
- min. 500.000 FYT na 1 t krmiva - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Premix enzymů do krmiva pro prasata

SANGROVIT
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 30 g/t - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Rostlinný extrakt obsahující benzofenanthridinové alkaloidy sanguinarin a chelerythrin. Zvyšuje apetit, zlepšuje konverzi krmiva a snižuje tvorbu amoniaku.

SECHE-ETABLE
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - 100g/m2 1xtýdně 100g/m2 1xtýdně - -
Základní charakt. znaky:Váže amoniak, zachycuje pachy,snižuje tlak infekcí,zlepšuje a provoní stájové klima,vysušuje plochy ke stání

SEKOL-JALKA
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - 2,5 kg na 1000ks prasat, nebo 1250 m21x za měsíc - - 2,5 kg na 1000ks prasat, nebo 1250 m21x za měsíc - -
Forma zásobní verze přípravku:PRÁŠEK (nosič – krmná mouka)
Základní charakt. znaky:Zlepšuje tekutost kejdy. Ozdravuje stáj.prostředí. Snižuje tlak infekcí a hladinu čpavku. Omezuje zápach.

SOP PIG
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - 2 gramy na kus 1 x týdně 0,4 gramy na kus 1 x týdně - -
Základní charakt. znaky:Jemný bílý prášek, bez zápachu

Sannisty
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - 100-150 g na 25 m2 2x měsíčně 100-150 g na 20 prasat o prům. hmotnosti 80 kg 2x měsíčně na 80 tun 1 kg jednoráz. + 1 l Liquidu -
Forma zásobní verze přípravku:prášek
Základní charakt. znaky:světle krémová barva bez zápachu

Synergen
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 200g/t krmiva - - - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:Prášková forma – aplikace do krmných směsí

VERTISTIMUL
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - 20 ml/m2 - - - - ny potravinářským konzervantem
Základní charakt. znaky:Enzymatický přípravek do hlubokých podestýlek. Jde o směs enzymů (proteázy, celulázy, lipázy, amylázy, hemicelulázy) biotechnologicky extrahovaných z  biomasy žížal rodu Eisenia Foetida. Separované enzymy jsou stabilizované odpovídajícím nosičem a o

WILDOIL
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 25 g / t krmné směsi - - - - - - -
Forma zásobní verze přípravku:Olejovitá kapalina
Základní charakt. znaky:Rostlinný extrakt vyrobený separací éterického oleje z volně rostoucích rostlin oregána. Účinná látka: Carvacrol, Thymol
Poznámky:Výrazný antibakteriální a protiplísňový účinek, zchutňující efekt, zlepšuje parametry užitkovosti

XtractTM
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - 100 g/t - - - - - - -
Základní charakt. znaky:Směs rostlinných extraktů (capsaicinoidy, carvacrol, cinnamaldehyd) která svým synergickým účinkem zlepšuje parametry užitkovosti a redukuje tvorbu amoniaku

Z FIX
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
před 1.1.2018 - - - - - - 1,0 kg na kus na jeden výkrmový cyklus - -
Základní charakt. znaky:Hygroskopická směs uhličitanů, specifických minerálních solí, jílu a rostlinného esenciální oleje

kombinace Reasil Humic Health + Reasil HumiClean
Datum registrace pro aplikaci do napájecí vody pro aplikaci do suchého krmení pro zamlžování stáj. ovzduší na postřik podlah. ploch a stěn do kejd. jímek, podrošt. prostorů a pro ošetření podestýlky na hnojiště pro kompostování a skládky org. odpadů
drůbeže skotu prasat
dne 2.6.2020 - Reasil Humic Health 2kg/t krmiva - - Reasil HumiClean 100g/m2 podestýlky - - - -
Forma zásobní verze přípravku:jemný prášek hnědočerné barvy
Základní charakt. znaky:huminové kyseliny