K A L K U L A C E   E M I S Í   C O2
Nástroj pro výpočet emisí skleníkových plynů z pěstování plodin vnikl v rámci řešení projektu NAZV QK21020121
"Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin".

Zvolte si své libovolné přihlašovací jméno a heslo. Jako jméno použijte Vaše IČO.
Všechny údaje uložené s Vaším přihlašovacím jménem a heslem jsou Vám kdykoliv po novém přihlášení k dispozici.
Zvolte jméno :
Zvolte heslo :

Odeslat       Zaslat kód pro zapomenuté heslo     Použít kód zaslaný na email a změnit heslo

Metodika výpočtu
Způsob a postup výpočtu emisí skleníkových plynů je podrobně uveden v Metodice výpočtu emisí skleníkových plynů z pěstování plodin zde.
Typické emise skleníkových plynů se uvádějí v mapových výstupech. Příklad mapového výstupu pro pšenici ozimou a průměr za období 2018 - 2022 je uveden na následujícím obrázku:

Podrobnější mapa typických měrných emisí skleníkových plynů z pěstování zemědělských plodin je k dispozici následujícím odkazu: MAPA TYPICKÝCH EMISÍ

Verze programu 2023/12