Expertní systém AGROTEKIS 2022

Program byl v roce 2022 aktualizován v rámci řešení projektu TAČR č. TK02010056 "Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů".

Zvolte si typ zemědělské výrobní oblasti:
kukuřičná a řepařská bramborářská bramborářsko-ovesná a horská   

Kontakt: Ing. Zdeněk Abrham, CSc.        
  tel. 233 022 399. 731 615 041    
  e-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz

Poslední 3 aktualizace: 31.12. 2021 01.06. 2022 31.12.2022