Ekonomika plodin

Zvolte plodinu, pro kterou chcete zobrazit ekonomické normativy
  
Zrniny PŠENICE OZIMÁ
  PŠENICE JARNÍ
  PŠENICE ŠPALDA
  PŠENICE ŠPALDA BIO
  ŽITO OZIMÉ
  JEČMEN OZIMÝ
  JEČMEN JARNÍ
  OVES
  KUKUŘICE NA ZRNO
  TRITICALE
  POHANKA OBECNÁ
  POHANKA OBECNÁ BIO
  
Luskoviny HRÁCH SETÝ
  FAZOL JEDLÝ
  SOJA
  ČOČKA
  
Olejniny ŘEPKA OZIMÁ
  MÁK SETÝ
  SLUNEČNICE
  LEN OLEJNÝ
  
Okopaniny CUKROVKA
  BRAMBORY KONZUMNÍ
  
Pícniny KUKUŘICE NA SILÁŽ
  VOJTĚŠKA SETÁ
  JETEL LUČNÍ
  
Trvalé travní porosty TRAVNÍ POROSTY NA SENO
  TRAVNÍ POROSTY NA ZELENO
  
Energetické plodiny OZDOBNICE ČÍNSKÁ
  ČIROK
  KONOPÍ SETÉ
  KŘÍDLATKA BOHEMICA
  CHRASTICE RÁKOSOVITÁ
  ŠŤOVÍK KRMNÝ