VUZT.CZ -> Výzkum -> Bioenergetické centrum
   Rozšířené vyhledávání

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. je zapojen do operačního programu Praha konkurenceschopnost (OPPK). V rámci tohoto programu je řešen projekt č. CZ.2.16/3.1.00/24502 "Zřízení bioenergetického centra". Projekt byl zahájen 1.1.2015 a ukončen bude 30.9.2015. Hlavním cílem projektu je přístrojové vybavení bioenergetické laboratoře a vytvoření inovačního bioenergetického centra. Vedlejším cílem je udržení konkurenceschopnosti žadatele, zvýšení motivace pracovníků žadatele, posílení předávání know-how žadatele a posílení propojení žadatele s podnikatelskou sférou (aplikace výzkumu a vývoje do praxe).

Vybavení laboratoře je zaměřeno na tři oblasti:

  • Pro měření mechanických vlastností tuhých lisovaných paliv bude laboratoř vybavena přístrojem na měření trvanlivosti pelet, pracovištěm na měření rozměrů pelet, vybavením pro měření sypné hmotnosti tuhých biopaliv a zařízením pro měření hustoty částic.
  • Druhou oblastí je zjišťování palivo-energetických parametrů tuhých biopaliv. Laboratoř bude vybavena kalorimetrem s automatickou činností, s možností automatického i manuálního ovládání. Dalším přístrojem bude elementární analyzátor pro zjišťování obsahu uhlíku, vodíku a dusíku v tuhých a kapalných palivech.
  • Třetí oblastí je spalování tuhých biopaliv. Pro tyto účely bude získáno testovací spalovací zařízení na granulovaná biopaliva. V něm budou prováděny spalovací zkoušky a současně budou měřeny emisní parametry, z nichž zásadní je obsah prachových částic v emisích.
  • Součástí laboratoře bude i střižný mlýn špičkové úrovně, určený pro desintegraci vláknitých materiálů a všech druhů rostlinné biomasy. Mlýn je vybaven regulací otáček a RES technologií, umožňující výjimečně efektivní předemletí heterogenních směsí, a dále cyklónovým odlučovačem jemných částic.
Obnova a dovybavení přístrojů přinese především rozšíření nabídky služeb laboratoře. Udržení a rozšíření nabídky bioenergetické laboratoře je určeno jak pro cílovou skupinu státní správy, ostatních výzkumných ústavů a též vlastních pracovníků VÚZT, tak i podnikatelskou sféru. Zřízení inovačního bioenergetického centra povede mj. k zapojení žadatele do systému inovačních voucherů. Tento přínos se projeví u cílové skupiny státní správy, ostatních výzkumných ústavů a podnikatelské sféry.

Modernizace laboratoře a zřízení bioenergetického centra povede k realizaci výzkumných projektů, jejichž cílem bude aplikovaný výzkum biopaliv, inovace a využití zbytkových zemědělských materiálů pro jejich výrobu.