Ekonomické normativy souprav

Zvolte si skupinu souprav, pro kterou chcete zobrazit ekonomické normativy

Metodika výpočtu zde
Základní zpracování půdy
Podmítka mělká (60 -80 mm)
Podmítka střední (80 -120 mm)
Mělká orba (140 - 160 mm)
Střední orba (200 - 220 mm)
Hluboká orba (260 - 280 mm)
Orba velmi hluboká (nad 300 mm)
Kypření (200 mm)
Kypření hluboké (350 mm)
Podrývání, dlátování (500 mm)
Podrývání hloubkové (650 mm)
Drcení hrud
Sběr kamene s nakládkou
Předseťová příprava půdy
Smykování
Vláčení - brány hřebové
Vláčení - brány prutové
Smykování a vláčení
Válení
Kypření mělké (120 - 150 mm)
Kypření pásové
Kombinátorování
Založení porostu
Setí
Setí do nezpracované půdy
Přísev trav
Přesné setí cukrovky 0,45 m
Přesné setí kukuřice 0,75 m
Sázení brambor
Hnojení, ochrana a ošetřování porostu
Doprava a rozmetání TMH (300 kg/ha)
Doprava a rozmetání TMH (2t/ha)
Doprava a rozmetání hnoje/kompostu (30 t/ha)
Doprava a rozmetání popele (2 t/ha)
Doprava a aplikace kejdy (30 t/ha)
Doprava a aplikace kejdy (15 t/ha)
Doprava a aplikace kejdy se zapravením
Plošný postřik (200-300 l/ha)
Postřik v sadech
Postřik ve vinicích
Plečkování
Vláčení porostu
Vláčení travních porostů
Mulčování
Oborávání brambor
Sklizeň zrnin
Sklizeň obilnin a olejnin (řádkování slámy)
Sklizeň olejnin (s drcením slámy)
Sklizeň luskovin (s drcením slámy)
Sklizeň kukuřice
Sklizeň luskovin
Lisování sena, slámy
Sklizeň pícnin
Sečení píce
Obracení a shrnování píce
Lisování zavadlé píce
Sběr zavadlé píce
Sběr zavadlé píce
Sklizeň zelené píce
Sklizeň kukuřice na siláž
Sklizeň okopanin
Sklizeň brambor
Sklizeň cukrovky
Stroje na sklizeň cukrovky přípojné
Odvoz produkce
Doprava maloobjemových hmot
Doprava středněobjemových hmot
Doprava velkoobjemových hmot