Stav výpočtu:   Přihlášení > Volba plodiny a parametrů pozemku > Výnos plodiny a přínosy N > Úprava cen a sortimentu hnojiv > Tisk návrhu hnojení > Uložení parametrů >

  Hnojeni N,S


Program řeší návrh racionálního zásobního hnojení tuhými minerálními hnojivy N a S pro zadanou plodinu a její plánovaný výnos v závislosti na stavu pozemku, druhu půdy a historie hnojení chlévským hnojem.
Výstupem programu je doporučení vhodných hnojiv N, stanovení jejich dávky a vyhodnocení nákladů na tato hnojiva. Návrh doporučených hnojiv je řešen jak automatizovaně (podle kritéria minimálních nákladů) tak i interaktivně ve spolupráci s uživatelem. Podrobný návod k programu naleznete zde .


Zadejte přihlašovací jméno a variantu Vašeho modelu.
Jméno i varianta slouží jen k zabezpečení Vámi upravených a uložených údajů a můžete si je zvolit libovolně.
Údaje všech uložených modelů jsou Vám na serveru trvale k dispozici.
Jméno:
Varianta:

Program automaticky ukládá Vaše postupně měněné údaje do dočasného souboru, který si můžete trvale uložit ve volbě "Uložení parametrů".
Stiskem tlačítka "Obnovit původní data" se dočasná data zapomenou a obnoví se z originálních dat expertního systému.


Program byl vyvinut pracovníky VÚZT v.v.i.
Kontakt: Ing. Zdeněk Abrham, CSc.        
  tel. 233 022 399. 731 615 041    
  e-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz