Racionální hnojení PK – návod pro uživatele

Program řeší návrh racionálního zásobního hnojení tuhými minerálními hnojivy P a K pro zadanou plodinu a její plánovaný výnos v závislosti na stavu pozemku daném výsledky AZZP, druhu půdy a historie hnojení chlévským hnojem.
Výstupem programu je doporučení vhodných hnojiv P a K, stanovení jejich dávky a vyhodnocení nákladů na tato hnojiva. Návrh doporučených hnojiv je řešen jak automatizovaně (podle kritéria minimálních nákladů) tak i interaktivně ve spolupráci s uživatelem.
Program lze spustit zde.

Popis práce s programem

Výpočet potřeby P, K vychází z odběrových normativů plodin (5. akční program nitrátové směrnice,příloha č. 5 pro období 2020 - 2024).
1. Výběr plodiny – vybírá se ze souboru plodin z databáze
2. Zadání výnosu plodiny – uživatel zadává plánovaný výnos hlavního produktu (t/ha. Pokud uživatel vybral z kategorie Obilniny, Luskoviny nebo Olejniny, pak se mu zobrazí ještě zaklikávací výběr:
o Vedlejší produkt (sláma) se odváží z pole
o Vedlejší produkt (sláma) zůstává na poli

3. Zadání výsledku Agrochemického zkoušení zemědělských půd (AZZP) Zadává se úroveň obsahu živin P, K v půdě podle výsledků AZZP v členění:
N – nízký
VH – vyhovující
D – dobrý
V – vysoký
VV - velmi vysoký

4. Zadání druhu půdy a hnojení pozemku hnojem - uživatel zadává:
- druh půdy - lehká, střední, těžká
- poslední aplikace hnoje na pozemku – uvede se aplikovaná dávka v t/ha
- časový odstup pěstování plodiny od hnojení - 1. rok, 2. rok, 3.rok, více let

5. Automatické sestavení doporučených dávek - program navrhne přímo tři varianty dávek P a K hnojiv, jedna varianta je kombinace jednosložkových hnojiv, další 2 varianty jsou kombinace vícesložkových hnojiv. Kritériem jsou minimální náklady na hnojiva.

6. Výpočet uhlíkové stopy hnojiv - k jednotlivým variantám PK hnojiv program vypočte uhlíkovou stopu použitých hnojiv na 1 ha plodiny.

7. Sestavení doporučených dávek hnojiva v interaktivním dialogu s uživatelem – uživatel se může vrátit do nabídky „Úprava cen a sortimentu hnojiv“ a zde si z databázové nabídky vybrat hnojiva pro jeho lokální podmínky a upravit cenu hnojiv.